Цілі і задачі

Основною метою діяльності Спілки Дослідників Культурної Спадщини є об’єднання археологів і пошуковців України на основі їх професійної солідарності для задоволення та захисту своїх законних соціальних, творчих, економічних та інших спільних інтересів.

Спілка Дослідників Культурної Спадщини ставить перед собою не менш важливі цілі, такі як:

 • створення Організації, заснованої на добровільному об’єднанні людей, зацікавлених археологією і приладовим пошуком, з представництвами і філіями по всій Україні;
 • об’єднання більшості пошуковців в Спілку Дослідників Культурної Спадщини, створення найбільшої Всеукраїнської Організації археологів і пошуковців;
 • створення інформаційного і правового центру в особі Спілки шукачів скарбів і археологів;
 • сприяння розвитку археологічної науки в Україні, методичного та технологічного удосконалення, проведення археологічних досліджень на території України;
 • сприяння практичному здійсненню програм і проектів, спрямованих на охорону, дослідження, використання і реставрацію пам’яток та об’єктів археологічної спадщини України;
 • пошук джерел фінансування та організація публікації результатів наукових досліджень;
 • розвиток зв’язків з міжнародними та національними спілками в області приладового пошуку;
 • захист законних інтересів членів Спілки Дослідників Культурної Спадщини, створення умов для їх професійного і творчого розвитку, інформаційно-методична підтримка їх діяльності;
 • боротьба за формування і прийняття нових законів, які офіційно підтвердять статус пошуковця і дозволять займатися аматорською пошуковою діяльністю на території України;
 • надання будь-якої можливої практичної допомоги всім пошуковцям, що є Членами СДКС;
 • підвищення ролі і авторитету археологічної професії в українському суспільстві;
 • створення дієвого механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування членів Спілки Дослідників Культурної Спадщини;
 • створення нових можливостей для усіх пошуковців і археологів нашої країни;
 • відкриття перед усіма бажаючими шлях до легальної пошукової діяльності, до розвитку приладового пошуку у всіх його напрямках;
 • можливість стати значимою силою у вирішенні питань, що стосуються розвитку археології та приладового пошуку.

 

Спілка Дослідників Культурної Спадщини ставить перед собою такі завдання:

 • Організація першого Установчого З’їзду СДКС … [виконано].
 • Затвердження Статуту СДКС … [виконано].
 • Формування керівних і контрольно-ревізійних Органів … [виконано].
 • Реєстрація Громадської організації в статусі юридичної особи … [виконано].
 • Реєстрація регіональних Відділень і Філій Організації … [в процесі].
 • Видача Посвідчень зареєструваним Членам СДКС … [завжди в дії].
 • Ухвалення і облік річних внесків Членів СДКС … [завжди в дії].
 • Розробка пропозицій щодо зміни поточного законодавства … [в процесі].
 • Ініціювання перегляду поточного законодавства з передачею пакета пропозицій до органів влади … [в процесі].
 • Проведення зустрічей археологів-пошуковців під патронажем СДКС … [в процесі].
 • Проведення інформаційно-рекламної кампанії по залученню в СДКС нових членів … [завжди в дії].

 

Подати заявку на вступ до Спілки прямо зараз!