Кодекс члена організації

ПАМ’ЯТКА ЧЛЕНА

громадської організації

«Спілка Дослідників Культурної Спадщини»

 

Членство в Організації є добровільним та індивідуальним. Членами Організації можуть бути фізичні особи, а також юридичні особи – громадські об’єднання. Засновники Організації є її членами. Всі члени Організації мають рівні права і рівні обов’язки.

 

Посвідчення члена Спілки Дослідників Культурної Спадщини (далі – ГО «СДКС») є документом, що засвідчує Вашу особу і підтверджує тільки Вашу приналежність до ГО «СДКС».

 

Посвідчення не може замінити ніякі додаткові документи, що розширюють Ваші повноваження щодо інших фізичних, юридичних, або посадових осіб.

 

Посвідчення дає вам право представляти Ваші особисті та громадські інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в комерційних і некомерційних організаціях, а також дає Вам право на участь в заходах і програмах, що проводяться ГО «СДКС», в тому числі у відкритих і закритих заходах.

 

Посвідчення дає вам право користуватися всіма правами члена ГО «СДКС», а саме:

 • отримувати інформацію про діяльність Організації;
 • вносити на розгляд Правління Організації та посадових осіб Організації будь-які пропозиції про вдосконалення її діяльності;
 • брати участь у заходах, програмах і проектах здійснюваних Організацією, користуватися формою Організації, носити значок і емблему Організації;
 • обирати і бути обраними до виборних органів;
 • вільно вийти зі складу членів Організації;
 • користуватися швидкою цілодобовою юридичною допомогою;
 • користуватися захистом співробітників служби власної безпеки Організації в разі психологічного і фізичного впливу з боку третіх осіб при безпосередньому виконанні статутних цілей і завдань Організації.

 

Обов’язки членів ГО “СДКС”:

 • Кожний член СДКС зобов’язаний в своїх діях дотримуватися законів України і Конституції України.
 • Кожний член СДКС зобов’язаний дотримуватися вимог Статуту.
 • Кожний член СДКС зобов’язаний дбайливо ставитися до археологічних, історичних і культурних пам’яток України і не здійснювати пошукових робіт на їх територіях та поблизу них (якщо встановити точну межу пам’ятника неможливо).
 • Кожний член СДКС зобов’язаний повідомити в “Спілку”, або до відповідних органів охорони пам’яток в разі, якщо він став свідком їх руйнування або псування іншими пошуковцями.
 • Кожний член СДКС зобов’язаний пред’являти посвідчення на вимогу силових структур, а також в інших випадках, якщо це потрібно.
 • Кожний член СДКС зобов’язаний показувати приклад у дотриманні Статуту та законів іншим пошуковцям, прагнути підвищення свого культурного рівня.
 • Кожний член СДКС зобов’язаний повідомити “Спілку” про всі випадки, коли порушувалися його права.
 • Кожен член СДКС зобов’язаний сплатити річний членський внесок, в разі, якщо термін дії попереднього внеску закінчився, але необхідна підтримка Спілки.

 

Права членів Спілки Дослідників Культурної Спадщини:

 • Кожен любитель приладового пошуку може добровільно вступити в Спілку Дослідників Культурної Спадщини.
 • Кожен зареєстрований Член СДКС може добровільно вийти з лав Спілки Дослідників Культурної Спадщини.
 • Кожен зареєстрований Член СДКС має право отримати Посвідчення СДКС і робити річні членські внески.
 • Кожний член СДКС має право на всебічну допомогу з боку “Спілки”, обумовлену в Статуті і Програмі.
 • Кожний член СДКС має право на участь у відкритому обговоренні всіх заходів, ініційованих Спілкою.
 • Кожний член СДКС має право на участь у всіх заходах СДКС, що проводяться Спілкою.
 • Кожний член СДКС має право на участь у всіх комерційних і бонусних програмах, ініційованих Спілкою і Сторонніми Організаціями, які проводять їх в рамках Спілки.
 • Кожний член СДКС має право вільно збирати металеві предмети на всій території України в тих місцях, де немає археологічних, історичних і культурних пам’яток.
 • У разі, коли Члену Спілки потрібна допомога, але закінчився термін річної сплаченої участі, Член Спілки може оплатити річний внесок і скористатися всіма можливостями, наданими Спілкою Дослідників Культурної Спадщини.

 

Звертаємо Вашу увагу:

 • кожен член зобов’язаний узгоджувати з Правлінням письмові та усні заяви, зроблені ним від імені Організації. В іншому випадку заяви члена Організації визнаються приватною думкою і не можуть вважатися офіційною позицією Організації.
 • Втручання органів державної влади та їх посадових осіб у діяльність Організації, так само як і втручання Організації (в тому числі її членів) в діяльність органів державної влади та посадових осіб не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 

Членами Організації НЕ можуть бути громадяни України, визнані судом недієздатними, громадяни та юридичні особи, перелік яких встановлений чинним законодавством України.

Членами Організації можуть бути фізичні особи, громадяни України, які досягли 18 років. Прийом фізичних осіб в члени Організації здійснюється на підставі їх письмової заяви рішенням визначеного цим Статутом керівного органу регіонального (місцевого) відділення, правління або зборів первинного відділення або рішенням керівних органів Організації.

Членами Організації – юридичні особи – можуть бути громадські об’єднання, які визнають і дотримуються Статуту Організації та її програмних документів, які виконують рішення її керівних органів, що беруть безпосередню участь в діяльності Організації і сплачують членські внески.

Прийом юридичних осіб – громадських об’єднань в члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви (рішення) про вступ у члени Організації, яка прийнята органом юридичної особи, уповноваженим на прийняття зазначеного рішення відповідно до його установчих документів, копій його установчих документів і свідоцтва про державну реєстрацію. Об’єднання або Організації приймаються в члени СДКС рішенням Центральної Ради або Виконавчого Комітету Організації, а регіональні (місцеві) громадські об’єднання – рішенням органу регіонального (місцевого) відділення СДКС, визначеного цим Статутом.

Централізований облік членів Організації здійснюється Виконавчим Комітетом Організації в встановлюється ним порядку.


 

З повагою,

Віце-президент ГО «СДКС» Ю.І. Мельник