Положення

ПОЛОЖЕННЯ 
про Єдиний реєстр членів Громадської Організації

«Спілка Дослідників Культурної Спадщини»

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає особливості ведення Єдиного реєстру членів Організації «Спілка Дослідників Культурної Спадщини» (далі – Єдиний реєстр), а також надання відомостей з нього.

1.2. Реєстр – це електронна база даних, яка містить відомості про членів Організації.

1.3. Метою ведення Реєстру є:

 • забезпечення обліку членів Організації, осіб, що подали документи на набуття членства, зупинили членство або виключені з Організації;
 • забезпечення обліку первинних осередків та філій, їх складу, керівних органів тощо;
 • встановлення кворуму на засіданнях колегіальних органів Організації;
 • визначення моменту утворення філій;

1.4. Реєстратор призначається керівником виконкому обласної філії організації зі складу обласного виконкому, а за відсутності такої організації – керівником виконкому місцевої організації зі складу місцевого виконкому.

1.5. Реєстратором призначається людина, яка пройшла відповідне навчання від Секретаріату Організації та отримала відповідний Сертифікат;

1.6. До призначення Реєстраторів у філіях, їхні функції виконує Реєстратор, призначений керівником Секретаріату Організації.

1.7. Реєстратор приймає наступні рішення:

 • вносить або вилучає в установленому порядку відомості про членів Організації, осіб, що подали документи на набуття членства, зупинили членство або виключені з Організації;
 • надає інформаційні довідки щодо наявності відомостей про осіб у Реєстрі;
 • надає інформаційні довідки щодо кількісного та особистісного складу філій всіх рівнів.

1.8. Реєстр ведеться державною мовою.

1.9. Секретаріат Організації забезпечує відповідність відомостей, що вносяться до Реєстру, даним документів, на підставі яких здійснюється їх внесення, а також встановлює порядок відповідного документообігу й встановлює офіційні джерела для висвітлення/надання інформації, що міститься в Єдиному реєстрі.

1.10 Інформаційна довідка у формі витягу (документу складеному у відповідності до заданих критеріїв, що підтверджує внесення визначених даних до Єдиного реєстру) надана Секретаріатом в електронній чи друкованій формі є єдиним офіційним документом, що підтверджує наявність чи відсутність відповідної інформації в Єдиному реєстрі.

 

 1. Формування та ведення Реєстру

 

2.1. Реєстр має містити відомості про членів Організації, осіб, що подали документи на вступ до Організації, осіб, що зупинили членство в Організації та осіб, що були виключені з Організації;

2.2. Підставою для внесення інформації в Реєстр є рішення відповідного Реєстратора.

2.3. Підстави для вступу в Організацію визначаються Статутом та Положенням про членство в Організації.

2.4. До Реєстру вносяться такі відомості про особу, яка претендує або набула членства у Організації:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього);
 • число, місяць, рік народження;
 • адреса реєстрації/фактичного місця проживання (область, район, місто/село);
 • стать;
 • e-mail;
 • номер телефону;
 • осередок, до якого входить особа (за наявності);
 • номер членського квитка (за наявності);
 • відомості про обрану обласну та місцеву філію.

 

2.5. Внесення такої інформації до Реєстру здійснюється протягом десяти робочих днів з дня надання особою відповідної інформації.

2.6. У разі виявлення особою стосовно себе помилок у відомостях, що містяться у Реєстрі, така особа письмово звертається у Секретаріат, який вживає заходів щодо перевірки інформації та у разі підтвердження такого факту помилки здійснює заходи щодо її усунення, про що повідомляє особу.

2.7. Підставою для реєстрації філії є рішення Установчих Зборів організації та надання Реєстратору таких відомостей:

 • Номер (назва) організації;
 • Адреса реєстрації організації;
 • Сканована копія протоколу Установчих Зборів організації;
 • Електронне фото Установчих Зборів організації.

2.8. До Реєстру вносяться такі відомості про структурні утворення Організації:

 • Номер (назва) організації;
 • Адреса реєстрації організації;
 • Керівні органи організації;
 • Члени організації;
 • Протокол Установчих Зборів організації;
 • Фото Установчих Зборів організації.

 

2.9. Внесення такої інформації до Реєстру здійснюється протягом двадцяти робочих днів з дня надання головою організації або уповноваженою особою організації відповідної інформації.

2.10 До внесення відповідних змін до Єдиного реєстру щодо членів Організації та її структурних утворень такі зміни вважаються нечинними.

 

 1. Надання інформації з Реєстру

 

3.1. Відомості з Реєстру надаються у вигляді інформаційної довідки.

3.2. Інформаційна довідка з Реєстру (далі – довідка) – це документ, який безоплатно надається Секретаріатом за зверненням фізичної особи (уповноваженої нею особи) на отримання відомостей про себе з Реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі.

3.3. У довідці зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього);
 • число, місяць, рік народження;
 • адреса реєстрації/фактичного проживання;
 • стать;
 • e-mail;
 • номер телефону;
 • осередок, до якого входить особа (за наявності);
 • номер членського квитка (за наявності);
 • відмітка про відсутність у Реєстрі відомостей, зазначених у запиті.

 

3.4. Довідка надається Секретаріатом Організації.

3.5. Довідка з Реєстру видається в електронній або друкованій формі у вигляді Excel-таблиці.

3.6. Цілодобовий доступ до відомостей з Реєстру здійснюється через офіційний веб-сайт Організації шляхом пошуку та перегляду такої інформації про осіб, які набули членство в Організації, претендують на нього, зупинили членство або виключені з партії:

 • прізвище, ім’я;
 • місце проживання (населений пункт);
 • дата вступу в Партію;
 • номер та адреса осередку;
 • номер телефону;
 • e-mail.

 

 1. Відповідальність

 

4.1. Секретаріат здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

4.2. Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, відповідно до законодавства є особи, які надали цю інформацію.

4.3. Реєстратор є відповідальним за повноту та достовірність внесення інформації до Реєстру.

 

 1. Вступні положення

 

5.1. До моменту ухвалення Положення про членство в Організації, підстави для вступу в Організацію визначаються цим Положенням. Для вступу в Організацію особа має: