Є давнє повір’я, що скарб може принести нещастя – його заговорювали і накладали страшні прокляття. Хтось в це вірить, а хтось – ні. В сучасній Україні незаконний пошук скарбів відтепер “заговорено” й Кримінальним кодексом, що дійсно може принести такі невдачі, що “мама не горюй”.

 

Незаконна діяльність в області археології завжди каралась і буде каратися Кримінальним та Адміністративним кодексами України. У 2018-му році в Закон “Про археологію” були внесені жорсткіші поправки. Ось, що любителям приладового пошуку зараз може загрожувати: (більше…)

ГО «СДКС» – це команда професіоналів, які стоять на сторожі інтересів «любителів приладового пошуку», національної культурно-історичної спадщини України та активно сприяють розвитку вітчизняного законодавства щодо легалізації обігу предметів культурної спадщини як правової європейської держави з демократичними та громадянськими цінностями!

(більше…)

29.01.2018

Правові норми та аспекти, що регулюють поняття «скарб», а також встановлені державою на законодавчому рівні права та обов’язки осіб, які знайшли скарб, важливо і корисно знати!

 

Відповідно до ГК України, скарб – це приховані цінності, власник яких невідомий або в силу закону втратив на них право. Цілеспрямовано приховані цінності не можуть вважатися скарбом.

 

Розглянемо «статтю 140» Цивільного кодексу України (далі «ЦКУ»): скарб, тобто зариті в землі або приховані іншим способом валюта (вітчизняна та іноземна), а також цінності, власник яких невідомий або в силу закону втратив на них право, повинен бути зданий особою, яка його виявила, до фінансового органу і переходить у власність держави. (більше…)

Чим вище рівень духовної культури народу, тим різноманітніші їх цінності і зміст. Щоб культура могла збагачуватися, вона повинна бути здатною до асиміляції, а також – синтезувати цінності.

(більше…)

Рады представить Вам наших друзей и партнеров! Знакомьтесь:

 

Согласно протоколу №3 от 12.01.2015 был создан отдел пресс-службы Союза Исследователей Культурного Наследия!

 

Пресс-служба СИКН – подразделение, осуществляющее взаимодействие союза с прессой и другими СМИ. Пресс-служба обеспечивает полноту и оперативность информации о деятельности Союза Исследователей Культурного Наследия.

 

Пресс-служба СИКН выполняет следующие задачи:

  • Сбор и анализ информации, связанной с осуществлением деятельности в сфере исследования историко-культурного наследия.
  • Мониторинг, анализ состояния и динамики общественного мнения в процессе осуществления историко-культурных и социальных программ и акций.
  • Анализ деятельности региональных средств массовой информации по освещению и интерпретации деятельности исследовательских институтов.

(більше…)

Добро пожаловать!

 

Приглашаем друзей в Союз Исследователей Культурного Наследия!

 

Мы открыты для всех!

 

Объекты археологического наследия – старинные предметы и их фрагменты, скрывающиеся в образовавшемся за прошлые века культурном слое, могут обнаружиться буквально в любом месте. Для кого-то выявление таких артефактов – профессия, научная работа. Для кого-то – увлечение на досуге, охотничья страсть.

 

Клад – зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или ценные предметы, владелец которых неизвестен и не может быть найден, или же потерял на них право.

(більше…)